Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Preskúšajte sa

Ako zavolať záchrannú zdravotnú službu