Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Preskúšajte sa

Návykové látky a závislosti

Ako vplýva akákoľvek závislosť na človeka?

Ktoré príznaky svedčia o tom, že niekto je závislí od alkoholu?

Môžu sa mladiství stať alkoholikmi?

Prečo je alkohol obzvlášť nebezpečný pre mladých ľudí?

Má fajčenie kombinované s pitím alkoholu vplyv na organizmus?

Môže sa alkohol podávať mladistvým osobám?

Čo zaraďujeme medzi alkoholické nápoje?

Môže sa alkohol podávať osobám už zjavne ovplyvneným alkoholom?

Vytvára sa na alkohol iba psychická závislosť?

Je časovo obmedzené kedy sa nesmú maloleté osoby zdržiavať na verejne prístupných miestach, kde sa podávajú alkoholické nápoje?

Má polícia právo dať fúkať mimo podniku, baru len tak na ulici 16 ročnému mladistvému?

Ako sa volajú ľudia, ktorí požívajú alkohol príležitostne?

Ako sa volá človek závislý od alkoholu?