Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Preskúšajte sa

Prevencia „Zábavná pyrotechnika“

Možno nelegálnu výrobu a zhromažďovanie výbušnín klasifikovať aj ako trestný čin nedovoleného ozbrojovania?

Ako je potrebné skladovať pyrotechnické predmety?

Od akého veku sa môžu predávať a sprístupňovať pyrotechnické výrobky zábavnej pyrotechniky kategórie I?

Čo je výbušnina?

Ako delíme výbušniny podľa praktického využitia?

Čo je zábavná pyrotechnika?

Aké pyrotechnické predmety na zábavne účely sú určené spravidla pre deti?

Môže sa nevybuchnutá pyrotechnika opakovane zapaľovať?

Kde nakupujeme zábavnú pyrotechniku?

Je zábavná pyrotechnika nebezpečná?

Na čo slúži scénická pyrotechnika?