Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Starý spôsob: Kardiopulmonálna resuscitácia detí nad 8 rokov a dospelých vykonávaná dvoma záchranca

PRVÁ POMOC >>  Starý spôsob: Kardiopulmonálna resuscitácia detí nad 8 rokov a dospelých vykonávaná dvoma záchranca

Kardiopulmonálna resuscitácia detí nad 8 rokov a dospelých vykonávaná dvoma záchrancami

 • uvoľníme dýchacie cesty
 • jeden záchranca robí umelé dýchanie z pľúc do pľúc a druhý robí nepriamu masáž srdca

Je výhodné, aby záchrancovia boli oproti sebe, t.j. na opačných stranách postihnutého, a to zo štyroch dôvodov

 • dostatočný priestor pre realizáciu jednotlivých úkonov prvej pomoci
 • ľahšia vzájomná komunikácia
 • jednoduchá výmena úloh záchrancov
 • možnosť sledovania celého priestoru okolo » » priestor môže byť stále nebezpečný » » oživovanie na kraji cesty a pod.

Kardiopulmonálna resuscitácia:

 • oživovanie sa začína dvoma umelými vdychmi do pľúc postihnutého. Druhý záchranca po prvých umelých vdychoch začne s nepriamou masážou srdca postihnutého.


 • pomer nepriamej masáže srdca a umelého dýchania z pľúc do pľúc je nasledovný: 15 stlačení hrudnej kosti na 2 umelé vdychy (pomer stlačenia hrudníka a počet umelých vdychov je 15:2)


 • vždy po päťnástom stlačení hrudnej kosti záchranca preruší nepriamu masáž srdca, druhý záchranca je už pripravený pri ústach a zrealizuje dva umelé vdychy – umelý vdych trvá 1 až 2 sekundy (umelé dýchanie má mať frekvenciu 12 vdychov za minútu). Po umelých vdychoch sa okamžite pokračuje v nepriamej masáži srdca frekvenciou aspoň 100 stlačení za 1 minútu


 • Po začatí nepriamej masáže srdca skontrolujeme známky života po 1 minúte, potom ich kontrolujeme každé tri minúty. Ak sa obnový krvný obeh, prestaneme s masážou okamžite.


 • záchranca, ktorý robí nepriamu masáž srdca, je veľmi fyzicky zaťažený a potrebuje po určitom čase vystriedať, nie je vhodné ísť na doraz so silami » » je vhodné vystriedať sa skôr, ako sa záchranca úplne vyčerpá » » pri záchranných akciách treba optimálne hospodáriť so svojimi silami, nakoľko pomoc môžeme čakať dlhšie, ako predpokladáme, resp. môžu sa objaviť nové nepoznané skutočnosti

Výmena záchrancov

 • sme oproti sebe, takže záchranca vykonávajúci nepriamu masáž srdca upovedomí kolegu o výmene. Ak sa nepoznáme, je vhodné na začiatku dohodnúť úkon výmeny, aby prebehla rýchlo, nakoľko resuscitácia sa nesmie prerušiť dlhšie ako na 5 sekúnd za 2 minúty. Je vhodné dohodnúť sa čo najskôr aj preto, že človek potom toho moc nenarozpráva, nakoľko bude dosť zadýchaný...


 • záchranca vykonávajúci umelé dýchanie sa po dohodnutom znamení výmeny presunie po vykonaní umelých vdychov presne oproti druhému záchrancovi - do polohy pre stláčanie hrudnej kosti. Je vhodné dať povel výmeny pred umelými vdychmi » » napr. "VÝMENA PO DRUHOM VDYCHU". Záchrancovia sú po oboch stranách postihnutého a nezavadzajú si pri výmene.

  Záchranca, ktorý sa presunul oproti druhému záchrancovi si ruky pripraví na nepriamu masáž srdca tak, že ich má pri rukách záchrancu vykonávajúceho nepriamu masáž srdca » » takto rýchlo a presne sa môže zrealizovať výmenu » » treba dbať na správny tlakový bod na hrudnej kosti postihnutého!


 • po siedmom stlačení hrudnej kosti sa záchrancovia vymenia » » záchranca vykonávajúci nepriamu masáž srdca začne nahlas počítať jednotlivé stlačenia hrudníka postihnutého » » "osem – deväť – desať – jedenásť – dvanásť – trinásť – štrnásť – pätnásť - DÝCHAJ"


 • záchranca, ktorý ukončil vykonávanie nepriamej masáže srdca sa hneď presunie k hlave postihnutého tak, aby po päťnástom stlačení hrudníka kolegom zrealizoval dva umelé vdychy, t.j. jednu ruku pod šiju a druhú na čelo - zabezpečíme dostatočný záklon hlavy...viď. umelé dýchanie z pľúc do pľúc.

  Záchranca, ktorý začal po výmene vykonávať nepriamu masáž srdca taktiež počíta nahlas jednotlivé stlačenia hrudníka, aby kolega presne vedel, kedy zrealizovať umelé vdychy do pľúc postihnutého, teda: "trinásť – štrnásť - pätnásť" » » DÝCHAJ » » " trinásť – štrnásť - päťnásť " » » DÝCHAJ...

  Záchranca, vykonávajúci nepriamu masáž srdca, nahlas počíta iba posledné tri stlačenia hrudníka pred pätnástym stlačením, pretože počítanie nahlas od jedna do pätnásť by záchrancu zbytočne vysilovalo.

zväčšit


Postihnutú osobu uložíme do polohy ľah na chrbte a podľa možnosti na pevnú podložku.


zväčšit


Posúdime stav vedomia postihnutej osoby a posúdime dýchanie. Spriechodníme dýchacie cesty.

Ak sa stal úraz (napríklad pád z veľkej výšky) radšej s postihnutou osobou vôbec nehýbeme! Môže mať poranenú chrbticu a mohli by sme jej spôsobiť poranenie miechy a trvalé ochrnutie. V takomto prípade dýchacie cesty spriechodníme bez záklonu hlavy.

Modelová situácia: zistili sme že postihnutá osoba je v bezvedomí a nedýcha. Taktiež predpokladáme zastavenie srdca, nakoľko postihnutá osoba má modré končeky prstov.

Ak máme so sebou mobilný telefón a máme signál, profesionálnu pomoc privoláme mobilom priamo z miesta úrazu alebo nehody.


zväčšit


zväčšit


zväčšit


Postihnutej osobe skontrolujeme ústnu dutinu. V prípade nutnosti ju vyčistíme.


zväčšit


zväčšit


zväčšit


zväčšit


Začneme s umelým dýchaním z pľúc do pľúc.


zväčšit


zväčšit


Nájdeme si správne tlakové miesto pre nepriamu masáž srdca.


zväčšit


zväčšit


zväčšit


zväčšit


A začneme vykonávať nepriamu masáž srdca v kombinácii s umelým dýchaním z pľúc do pľúc.


zväčšit


zväčšit


zväčšit


Úspešnosť umelého dýchania a masáže srdca kontrolujeme po prvej minúte a následne každých 3-5 minút.


zväčšit