Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Toxické plyny vznikajúce pri horení

Kurzy >>  Toxické plyny vznikajúce pri horení

Úvod

Pri horení bežných látok v domácnostiach, kanceláriach, podnikoch, v autách a pod. vznikajú vysoko jedovaté plyny, ktoré môžu človeka usmrtiť už po niekoľkých nádychoch. Treba si v plnej miere uvedomiť toxicitu plynov, ktoré vznikajú pri horení. Potom doporučenia okamžitého opustenia bytov a domu pri požiari budete brať vážne a ohrozené miesto opustíte okamžite, resp. budete postupovať tak, ako je písané v rubrikách o požiaroch.

   
   ?alšia lekcia >>