Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Ako správne privolať RZP (RZP - rýchla zdravotnícka pomoc)

Kurzy >>  Ako správne privolať RZP (RZP - rýchla zdravotnícka pomoc)

RZP bezprostredne voláme, ak diagnostikujeme

 • zastavenie dýchania a krvného obehu (viď. nižšie)
 • nedostatočné dýchanie
 • bezvedomie
 • prudké krvácanie (aj stratové poranenia)
 • riziko šoku: krvácanie, zlomeniny dlhých kostí, popáleniny, poleptania, združené poranenia a pod.
 • otravu
 • otvorené poranenie hrudníka
 • vnútorné poranenia: autonehoda, pád z väčšej výšky a pod.
 • poranenie chrbtice
 • poranenie hlavy (pri drobných poraneniach hlavy RZP nevoláme)
 • veľké bolesti
 • kŕče

V prípadoch, keď nie sme si istý, či privolanie RZP je opodstatnené, zavoláme na dispečing RZP a skonzultujeme stav postihnutého - opíšeme stav postihnutej osoby: napr. rozsah popálenín, predpokladanú otravu (veľakrát nevieme posúdiť vážnosť otravy, v mnohých prípadoch sa iba predpokladá rozsah a vážnosť otravy), predpokladané príčiny bolestí a pod.

   
   ?alšia lekcia >>