Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Zásady poskytovania prvej pomoci

PRVÁ POMOC >>  Zásady poskytovania prvej pomoci

PRVÁ POMOC

Prvá pomoc sa skladá z troch navzájom súvisiacich postupov:
 • zisťovanie stavu vedomia
 • poskytovanie umelého dýchania
 • nepriamej masáže srdca

Postup pri poskytovaní prvej pomoci sa riadi podľa veku postihnutej osoby. Medzi jednotlivými vekovými kategóriami sú mierne odlišnosti.

 • deti do 1 roka
 • deti do 8 rokov
 • deti nad 8 + dospelý

Ak si zistil, že chorá osoba nespí a ani nereaguje na tvoje oslovenie, pravdepodobne bude v bezvedomí. Niekedy ťa o tom presvedčí modrá farba kože, nezvyčajné zvuky pri dýchaní (napríklad chrčanie) alebo výrazne bledá a spotená koža.

Snaž sa zistiť, či postihnutá osoba dýcha.

zväčšit

 

Posúdenie dýchania:

 • sleduj hrudník postihnutej osoby, či sa zdvíha a klesá
 • svoje ucho prilož tesne k ústam a nosu postihnutého a počúvaj, či postihnutý dýcha
 • cítiš výdych vzduchu?
Ak nezacítiš a ani nepočuješ výdych vzduchu, hrudník sa nehýbe, potom sa jedná o zastavenie dýchania - dýchacie cesty môžu byť upchaté - nejakým predmetom, ktorý je hlbšie v horných dýchacích cestách - môže sa jednať o:
 • úplnú nepriechodnosť dýchacích ciest (cudzí predmet v plnom rozsahu upchal horné dýchacie cesty): ak postihnutý napína svaly na prednej strane krku a na hrudníku pri pokusoch o vdych, za predpokladu, že postihnutý má ešte zachované spontánne dýchanie
 • čiastočná nepriechodnosť dýchacích ciest: pri spontánnom alebo pri umelom dýchaní počujeme zvuky, ako napr.: chrapčanie, piskot, bublanie a pod. V tomto prípade je potrebné vyčistiť ústnu dutinu a vysunúť sánku

 

zväčšit


Posúď farbu kože postihnutej osobe.

Zdravá osoba má nechtové lôžka ružové (prsty na rukách a nohách sú ružové).

Ak je farba kože modrá, postihnutá osoba nedýcha.

zväčšit


Takáto “kontrola” nesmie trvať viac než 10 sekúnd.

Zapamätaj si, že nezisťuješ pulz, ale len dýchanie!

Je veľmi dôležité, aby si konal rozvážne a nasledujúce kroky si dôkladne prečítal a nacvičil.

   
<< Predchádzajúca lekcia