Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Vtáčia chrípka

Kurzy >>  Vtáčia chrípka

Ako je vírus odolný?

Vírus v truse prežíva 30 dní pri teplote 4ºC, alebo 7 dní pri 20ºC, pri izbovej teplote na slame 28 dní a na vajcovej škrupine 8 dní.

Vírus je schopný nejaký čas prežiť aj vo vode. Je stabilný pri pH 7-8, ale kyslé prostredie ho ničí.

Je citlivý na éter, jód, amónne soli a tukové rozpúšťadlá.

Pri teplote 56ºC sa vírus ničí v časovom intervale od 15 minút do 6 hodín.

Z dezinfekčných prostriedkov účinných proti vírusu vtáčej chrípky sú: 2-4 % lúh sodný, 2-4 % chlórové vápno, 4-8 % chloramin B a môže sa použiť aj formalín v 10 % koncentrácii.

!!! NEDOTÝKAŤ SA VOĽNE UHYNUTÝCH VTÁKOV V PRÍRODE !!!

   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>