Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Vtáčia chrípka

Kurzy >>  Vtáčia chrípka

Aká je možnosť ochrany pred nakazením?

V chovoch hydiny je mimoriadne dôležité zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou; zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej; bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek klinické príznaky vtáčej chrípky.

Pri nájdení uhynutých vtákov vo voľnej prírode je podstatné nedotýkať sa kadáveru a túto skutočnosť okamžite nahlásiť na bezplatné telefónne číslo Ministerstva pôdohospodárstva SR 0800 127 127, alebo na miestne príslušnú krajskú veterinárnu a potravinovú správu.

Dôležité je tiež dbať na správne používanie osobných ochranných pomôcok a dodržiavanie hygienických návykov, osobnej hygieny a vyhýbať sa priamemu a nepriamemu kontaktu s nakazenou hydinou.

!!! NEDOTÝKAŤ SA VOĽNE UHYNUTÝCH VTÁKOV V PRÍRODE !!!

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

   
<< Predchádzajúca lekcia