Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Metodika pre 2. stupeň ZŠ - právne povedomie

Prevencia kriminality >>  Metodika pre 2. stupeň ZŠ - právne povedomie

Úvod

Je veľmi pravdepodobné, že sa už každý z nás dostal do situácie, v ktorej bola voči nemu použitá argumentácia: „Neznalosť zákona Vás neospravedlňuje.“

Naším cieľom je poskytnúť užitočné informácie súvisiace s protispoločenskou činnosťou a pomôcť zorientovať sa v množstve právnych informácií a paragrafov a takýmto spôsobom prispieť k zvyšovaniu právneho povedomia detí.

   
   ?alšia lekcia >>