Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Záchrana topiaceho

Kurzy >>  Záchrana topiaceho

Prvá pomoc topiacemu

 • základná zásada: ak topiaci nedýcha, tak treba čo najskôr začať s umelým dýchaním - ešte vo vode. Niekedy pár okamžitých vdychov stačí na záchranu topiaceho


 • topiaceho vytiahneme čo najskôr z vody

  Poznámka:
  ak to situácia vyžaduje a umožňuje (kľudná vodná hladina, dospelý a fyzicky zdatný záchranca a pod.), treba s umelým dýchaním začať čo najskôr:
  • už počas "ťahania" postihnutého k brehu v hlbokej vode vdychujeme z úst do úst pri zapchatom nose postihnutému tak, aby sme fyzicky - bezpečne zvládli doplávať k brehu
  • keď už dočiahneme nohami na dno a môžeme bezpečne stáť, tak jednou rukou postihnutého podopierame - postihnutého chytíme zdola za protiľahlé podpazušie, druhou rukou mu zapcháme nos a vdychujeme z úst do úst a s postihnutým sa približujeme k brehu
  • ak sme topiaceho vytiahli do loďky, s oživovaním začneme okamžite, ak si to jeho zdravotný stav vyžaduje
 • postihnutého položíme na pevný a rovný podklad, zabezpečíme priechodnosť dýchacích ciest - v ústach môžu byť riasy, resp. iné vodné rastliny, bahno a podľa potreby začneme s umelým dýchaním. Pri zastavení krvného obehu začneme vykonávať nepriamu masáž srdca, resp. s kardiopulmonálnou resuscitáciou.

  Poznámka:
  • ak je topiaci v bezvedomí, tak pri prvej pomoci postupujeme presne ako u postihnutých v bezvedomí
  • nesnažíme sa vykonávať úkony, aby vytiekla voda z pľúc postihnutého. Je to zbytočné - zbytočná strata času a riskujeme zvracania postihnutého
 • neodkladne zabezpečíme RZP! Po každom topení treba postihnutého vždy odborne vyšetriť v nemocnici. Opuch pľúc môže vzniknúť aj v priebehu niekoľkých hodín.


 • ak postihnutý začne dýchať a dýchanie je dostatočné (srdce bije), potom postihnutého uložíme do stabilizovanej polohy na boku, neustále kontrolujeme jeho zdravotný stav!


 • ak postihnutý padol do vody oblečený, tak postihnutého treba vyzliecť z mokrých šiat. Z etického kódexu spodné prádlo alebo plavky nevyzliekame. Postihnutého poutierame a držíme v teple - prikryjeme ho suchými uterákmi, dekou a pod. Ak je studená zem, izolujeme ho od zeme, napr. dekou, uterákmi a pod.


 • na transport postihnutého používame nosidlá alebo improvizované prostriedky, ako napr. dvere a pod.
   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>