Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Požiarna bezpečnosť - nebezpečie v dome

Kurzy >>  Požiarna bezpečnosť - nebezpečie v dome

Balkón, obývacie priestory

Požiar v obytnom dome môže vzniknúť pri týchto činnostiach:

Hra so zábavnou pyrotechnikou – možnosť vzniku požiaru v bytovom priestore – spadnutím petardy, prskavky na horľavú látku – koberec, papier a pod. alebo nesprávnym nasmerovaním svetlice do takých priestorov, kde sa nachádzajú horľavé látky (susedov balkón s topánkami, otvorené okno bytu).

Reakcia detí:

Ak zábavná pyrotechnika zapáli časti bytového zariadenia ako záclona, koberec a pod. deti s hrôzou krátko sledujú rozvoj požiaru, ale nemajú snahu požiar likvidovať, skôr majú snahu hneď opustiť priestor, alebo skryť sa, pretože oni vyrobili "problém".

Ako by sa mali správať deti:

Opustiť čo najskôr horiaci priestor a privolať okamžite pomoc dospelých volaním alebo pomocou telefónu.

Návrh riešenia situácie:

Dospelý po príchode do ohrozeného priestoru, ak to je ešte možné, by mal strhnúť na zem horiacu záclonu a prikryť ju nepriedušne dekou alebo starým kabátom. Obdobne postupovať pri horiacom koberci, plocha požiaru však musí byť minimálna. Ak sa dá zakryť horiaca pyrotechnika, tak ju tiež prekryť. Ak sa dá, je dobre ju vhodiť do nehorľavej nádoby (vedra) a vyniesť ju z priestoru. Ak by sa od pyrotechniky chytilo šatstvo dieťaťa, takto ohrozené dieťa nesmie bežať, ale je potrebné ho povaliť na zem a gúľaním uhasiť horiace šatstvo, alebo ho urýchlene zakryť nepriedušne časťou iného odevu (kabát, deka, záves a pod.)

Dostatočná vzdialenosť od vykurovacích telies – možnosť vzniku požiaru, alebo popálenia od vykurovacieho telesa - ak sa v dome, alebo byte nachádzajú spotrebiče na tekuté palivo (naftové kúrenie), plynové spotrebiče (etážové kúrenie, ale aj plynový prietokový ohrievač na vodu) alebo elektrické vykurovanie (akumulačné kachle, ale aj ďalšie typy žiaričov) môže vzniknúť požiar nedodržaním vzdialenosti horľavých látok od týchto vykurovacích telies.

Deťom sa stáva, že pri hre v blízkosti vykurovacích telies im vypadne hračka, papier, kus odevu, ktoré sa môžu vplyvom tepla vznietiť. Jedným z častých príčin vzniku požiarov je sušenie odevov, uterákov a iných mokrých vecí v blízkosti takýchto vykurovacích telies. Menej známou príčinou vzniku požiaru je sušenie odevov na akumulačných kachliach. Preto je na nich uvedené upozornenie "nezakrývať".

Nebezpečenstvo môže spôsobiť aj zakrývanie (vláknových) žiaroviek horľavými látkami (papier, látka a pod.). Takáto žiarovka vyvíja veľké teplo, ktoré po čase zapáli horľavú látku.

Opatrenie pre rodičov:

Upozorniť na toto nebezpečenstvo deti, hlavne ak zostávajú hoci aj na krátky čas samotné doma (odchod do obchodu) a dbať na dostatočný odstup horľavých vecí od vykurovacích telies.


   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>