Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Požiarna bezpečnosť - nebezpečie v dome

Kurzy >>  Požiarna bezpečnosť - nebezpečie v dome

Kúpelňa

Kúpelňa sa môže stať zdrojom úrazu alebo požiaru – je to priestor, kde sa môžu vyskytnúť nebezpečenstvá pre deti bez dozoru.

V tomto priestore sa môže nachádzať prietokový ohrievač vody na plyn alebo na elektrinu, elektrické zásuvky a klzká podlaha.

Prvé nebezpečenstvo je plynový prietokový ohrievač. Je zabezpečený trvalým plamienkom, ktorý plní funkciu zapálenia plynu pri náhodnom úniku, čím sa predíde výbuchu s deštrukčnými následkami. Tento plamienok však môže byť zdrojom skúmania detí, s jeho zväčšením pomocou papiera a pod.

Druhým nebezpečenstvom môže byť plameň ohrievača a v jeho tesnej blízkosti detská tvár alebo horľavý predmet.

Tretím nebezpečenstvom je obarenie sa nevyregulovanou horúcou vodou.

Štvrté nebezpečenstvo môže vzniknúť pri používaní elektrických zariadení a spotrebičov (sušič vlasov) nad dieťaťom, ktoré je vo vani s napustenou vodou. Hrozí úraz elektrickým prúdom.

Opatrenie pre rodičov: nenechávať ani na chvíľu malé deti samotné v týchto priestoroch a upozorniť deti, kde musia zvýšiť pozornosť.

Ak by náhodou začali horieť vlasy, je treba okamžite hlavu zakryť utierkou alebo osuškou, ktoré zamedzia prístup vzduchu do vlasovej časti a oheň zhasne.


   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>