Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Požiarna bezpečnosť - nebezpečie v dome

Kurzy >>  Požiarna bezpečnosť - nebezpečie v dome

Kuchyňa

Požiar v obytnom dome môže vzniknúť pri týchto činnostiach:

Sporák, priestor na prihrievanie stravy – najrizikovejšie miesto na vznik požiaru, ale aj pre možnosť obarenia sa detí, opálenia sa od otvoreného plameňa, od elektrickej platne.

Prvé nebezpečenstvo vzniká pri zapaľovaní plynového sporáka – dieťa neodhadne množstvo uniknutého plynu a po nezdarených pokusoch sa snaží zapáliť už nahromadený plyn. Po 10 – 12 sekundách sa už nahromadený plyn zapáli spontánnym vyšľahnutím so zvukovým efektom. Pri takomto spôsobe zapaľovania môže dôjsť k opáleniu časti tváre dieťaťa, jeho rúk alebo vlasov.

Opatrenie pre rodičov:

Dbať o to, aby došlo k rozptylu plynu pred zapálením napr: zapaľovanie zopakovať po krátkej chvíli (napočítať do desať) alebo vyvetrať kuchyňu. Ak sa plyn zapaľuje zápalkou, túto neodhadzovať do odpadkového koša, radšej do umývadla alebo na inú nehorľavú podložku. Obdobné odporučenie platí aj pri zapaľovaní plynovej rúry alebo sporáku na pevné palivo.

Druhé nebezpečenstvo vzniká pri miešaní variaceho sa jedla. Sú aj také domácnosti, kde túto "pomoc" detí používajú rodičia. Dieťa na pristavenej stoličke mieša jedlo v hrnci, pričom môže spadnúť zo stoličky, spadnúť na horúci hrniec, prevrátiť hrniec na seba, alebo obsah hrnca, panvice prevráti na oheň. Ak je v hrnci olej, alebo masť, táto sa môže vznietiť a zapríčiniť nepríjemné popáleniny alebo rozšíriť požiar na časť kuchyne.

Opatrenie pre rodičov:

Nepripustiť malé deti k sporáku takýmto spôsobom pomáhať. Ak vznikne požiar oleja na panvici, snažiť sa panvicu prekryť pokrievkou, alebo handrou. Nikdy nepoužívať na uhasenie vodu – dochádza k rozstrekovaniu horúceho oleja po okolí a vznikajú popáleniny.

Tretie nebezpečenstvo vzniká pri varení alebo pečení na elektrickej platni, kde nie je vidieť horúci povrch. Voľným ponechaním handry na umývanie, utierky alebo "chňapky" (handrová rukavica na uchytenie horúcich hrncov) priamo pri elektrickej platni môže dôjsť k ich zapáleniu. Také isté nebezpečenstvo vzniká aj pri rúre.

Deti sa v kuchyni nenechávajú bez dozoru rodiča alebo inej zodpovednej dospelej osoby!


   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>