Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Požiarna bezpečnosť - nebezpečie v dome

Kurzy >>  Požiarna bezpečnosť - nebezpečie v dome

Pivničný priestor

Pivničný priestor v panelovom dome (v paneláku) a v rodinnom dome – vyznačuje sa záhadnosťou a provokuje deti k spoznávaniu týchto priestorov, hoci nesvieti svetlo. V pivnici v paneláku je to skôr pravidlo ako výnimka. Najmä staršie deti majú snahu provokovať mladších, aby dokázali svoju odvahu v neznámom, strašidelnom priestore.

Tu vzniká prvé nebezpečenstvo, že na osvetlenie priestoru sa použijú zápalky, sviečka alebo zapaľovač. Pri sústredení na priestor sa pred detským návštevníkom znižuje pozornosť na horľavé veci, ktoré nie sú v zornom uhle. Nastáva zapálenie ľahko horľavých látok (slama, seno, handry, vata). Takto ohrozené dieťa sa zľakne, môže stratiť orientáciu, spadnúť, alebo iným spôsobom omeškať okamih na bezpečné opustenie pivničného priestoru. V ohrozenom priestore sa začína tvoriť dym, znižuje sa viditeľnosť, stúpa teplota.

Druhé nebezpečenstvo je spojené priamo so založením ohňa, napr.: na ohrev potravín. Ale tieto prípady sú ojedinelé.

Ďalšie nebezpečenstvá nemusia byť spojené so vznikom požiaru ale s poranením tváre alebo očí predmetmi vyčnievajúcimi z pivničných boxov, rozsypaným sklom a pod. Pri schovávačkách môže dôjsť k závalu starými vecami, alebo pádom do odokrytej šachty.

Opatrenie pre rodičov: upozorniť deti na nebezpečenstvo v pivničných priestoroch, na zákaz používania otvoreného ohňa; ani pri osvetlení priestoru alebo osvetlení kanvice alebo vedra s neznámou kvapalinou (môže tam byť farba, nafta, benzín a pod.). Pre záchranu z takýchto priestorov platí všeobecná zásada – výkrikmi o pomoc privolať pomoc starších ľudí. Ak začína hustnúť dym prikrčiť sa k podlahe, tam je viditeľnosť lepšia a pokúsiť sa dostať do bezpečia týmto spôsobom, ak nie je v pivnici iný východ.


   
<< Predchádzajúca lekcia