Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Neodkladná resuscitácia pre laickú verejnosť - DOSPELÍ

PRVÁ POMOC >>  Neodkladná resuscitácia pre laickú verejnosť - DOSPELÍ

2. Zisťovanie vedomia

Presvedčíme sa, že postihnutý je v bezvedomí:

- chytíme ho za plecia, jemne zatrasieme a hlasno sa spýtame: “Ste v poriadku?”


zväčšitzväčšit


  • ak odpovie, necháme ho v pôvodnej polohe (ak nehrozí nebezpečenstvo), snažíme sa zistiť, čo sa stalo a ako by sme mu mohli pomôcť
  • ak neodpovedá, zakričíme o pomoc a postupujeme podľa ďalšieho bodu
   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>