Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Neodkladná resuscitácia pre laickú verejnosť - DOSPELÍ

PRVÁ POMOC >>  Neodkladná resuscitácia pre laickú verejnosť - DOSPELÍ

8. Ak sa hrudník počas umelého dýchania nedvíha, pred ďalším pokusom o vdych...

- skontrolujeme ústnu dutinu postihnutého a odstránime prípadné prekážky (zvratky, potravu, cudzie telesá, a pod.)

zväčšit


zväčšit


zväčšit


zväčšit


- opakovane skontrolujeme, či je záklon hlavy a pridvihnutie brady dostatočné

zväčšit


zväčšit


- vždy aplikujeme len dva pokusy/umelé vdychy a následne pokračujeme v masáži srdca (30 stlačení)

zväčšit


zväčšit


   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>