Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Neodkladná resuscitácia pre laickú verejnosť - DOSPELÍ

PRVÁ POMOC >>  Neodkladná resuscitácia pre laickú verejnosť - DOSPELÍ

11. V resuscitácii pokračujeme až kým...

- nepríde kvalifikovaná pomoc a neprevezme resuscitáciu

- postihnutý nezačne spontánne dýchať

- nie sme úplne vyčerpaní a nevládzeme už ďalej resuscitovať

   
<< Predchádzajúca lekcia