Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Neodkladná resuscitácia pre laickú verejnosť - DOSPELÍ

PRVÁ POMOC >>  Neodkladná resuscitácia pre laickú verejnosť - DOSPELÍ

9. Pokiaľ sme pri poskytovaní prvej pomoci viacerí, meníme sa každé 1-2 minúty...

...aby sme zabránili predčasnej únave. Snažíme sa o čo najmenšie zdržanie počas vzájomnej výmeny (masáž srdca/umelé dýchanie)

   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>