Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Neodkladná resuscitácia pre laickú verejnosť - DOSPELÍ

PRVÁ POMOC >>  Neodkladná resuscitácia pre laickú verejnosť - DOSPELÍ

6. Umelé dýchanie

Po 30 stlačeniach hrudníka pokračujeme umelým dýchaním v pomere 30:2

- opäť uvoľníme dýchacie cesty súčasným záklonom hlavy a pridvihnutím brady

- palcom a ukazovákom ruky, ktorá je položená na čele pacienta, stlačíme mäkkú časť nosa

zväčšit


- stále pridržiavame bradu tak, aby sme umožnili ústam pacienta otvoriť sa

- normálne sa nadýchneme a perami nepriedušne obopneme ústa postihnutého

- neprerušovane vdýchneme do úst postihnutého, pričom sledujeme, či sa mu dvíha hrudník (objem vdychovaného vzduchu má byť 500 až 600ml)

- vdych z úst do úst trvá približne 1s

- udržujeme hlavu v záklone aj pridvihnutú bradu, zdvihneme sa a sledujeme, či hrudník klesá a postihnutý vydýchne

zväčšit


- znovu sa normálne nadýchneme a zopakujeme umelý vdych

zväčšit


- po vykonaní druhého umelého vdychu ihneď položíme ruky na hrudník a stláčame ho znovu 30 krát

zväčšit


Pokiaľ sme dvaja, jeden záchranár vykonáva masáž srdca, druhý umelé dýchanie.

zväčšit


zväčšit


   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>