Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Neodkladná resuscitácia pre laickú verejnosť - DOSPELÍ

PRVÁ POMOC >>  Neodkladná resuscitácia pre laickú verejnosť - DOSPELÍ

4. Zisťovanie dýchania

Zistíme, či postihnutý dýcha: pozeráme, počúvame a cítime:
  • očami pozorujeme pohyby hrudníka
  • sluchom počúvame prúdenie vzduchu
  • na tvári cítime pohyb vydychovaného vzduchu

zväčšit

Nezamieňajme si iné zvuky za dýchanie. Postihnutý môže po zastavení srdca ešte niekoľko minút “dýchať” inak ako zvyčajne, t.j. chrčí, vydáva rôzne zvuky a pod. Pokiaľ máme pochybnosti, či je dýchanie normálne, postupujeme tak, akoby postihnutý nedýchal.

Skúsenejším záchrancom niekedy môže napomôcť farba kože postihnutej osoby.

Zdravá osoba má nechtové lôžka a pery ružové. Pokiaľ je farba kože a slizníc modrá, postihnutá osoba pravdepodobne nedýcha alebo nedochádza k okysličovaniu krvi z iných príčin.

 

zväčšit


zväčšit


Kontrola vedomia a dýchania nesmie trvať dlhšie ako 10 sekúnd!Ak postihnutý dýcha:

zväčšit


uložíme ho do stabilizovanej polohy a sami alebo prostredníctvom inej prítomnej osoby privoláme pomoc.

zväčšit


zväčšit


Následne zotrváme pri postihnutom do príchodu odbornej pomoci, pričom stále sledujeme, či dýcha.Ak postihnutý nedýcha:

zväčšit


zabezpečíme privolanie pomoci.

zväčšit


Ak sme sami, odídeme privolať odbornú pomoc, pričom sa čo najskôr vrátime späť k postihnutému, aby sme mohli zahájiť resuscitáciu.

   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>