Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Evakuácia školy a detí

Kurzy >>  Evakuácia školy a detí

Riziká a výnimočné situácie

 • hrozba násilného činu
 • únos
 • získanie rukojemníka (rukojemníkov)
 • živelné pohromy
 • občianske nepokoje
 • únik plynu
 • explózia
 • bombový útok (nálož)
 • nebezpečné materiály a priestory - elektrické rozvody, laboratória, chemické látky, horľavé látky, výbušné látky a pod.
 • biologický útok
 • riziko radiácie
 • epidémia
 • letecké nešťastie
 • zabarikádovanie sa podozrivých osôb
 • ostreľovač
 • chemické nehody
 • a pod.
   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>