Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Evakuácia školy a detí

Kurzy >>  Evakuácia školy a detí

Ďalšie informácie

  • v škole musí byť tím zdravotníkov a vyhľadávací tím, pozostávajúci z učiteľov a ostatného personálu
  • evakuáciu treba koordinovať - riadiaci tím
  • evakuačné cesty musia byť udržiavané aj cez zimu - musia byť bez snehu
  • zhromaždisko - oddelené priestory pre študentov a prichádzajúcich rodičov
  • treba poznať miesta, ktoré vyhovujú podmienkam pre pristátie vrtuľníkov. Ak je nutná letecká záchrana, napr. prevoz zraneného, zabezpečíme voľnosť zvolenej pristávacej plochy a okolia
  • máme pripravené vhodné miesto na uchytenie "pančuchy", resp. menšej vlajky, pre "zviditeľnenie" smeru vetra - pristávanie vrtuľníka, šírenie splodín horenia, šírenie otravných látok a pod.
  • taktiež treba mať pripravené (naplánované) plochy pre príjazd sanitných vozidiel, hasičov, záchranárskych tímov, polície a pod.
  • plány nemôžu byť poskytované učiteľom (riziko ich poskytnutia tretej osobe), resp. iným zamestnancom. Plány nesmú byť odkladané v triedach, ale na dohodnutom a bezpečnom mieste.
   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>