Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Evakuácia školy a detí

Kurzy >>  Evakuácia školy a detí

Evakuácia detí

Pri evakuácii detí musíme byť veľmi pozorní a deti treba osobne dopraviť do bezpečia. Vždy musíme presne vedieť počet detí. Pred a po evakuácii sa pozorne spočítajú (preverenie počtu robíme minimálne dvakrát - druhý prepočet slúži ako skúška správnosti).

Nezabudnite, že dieťa sa môže skryť do skrine, na záchode, za záves a pod. Tých miest je pomerne veľa, pretože dieťa ešte nie je príliš vysoké a zmestí sa aj do väčšej škatule.

Evakuácia detí je náročná a trvá dlhšie ako evakuácia dospelých. Čím viac dospelých ľudí realizuje evakuáciu detí, napr. zo škôlky, tým je to lepšie. Dospelé osoby musia udržať medzi deťmi pokoj, nesmie vzniknúť panika. Dieťa rýchlo vycíti, že sa niečo deje, ak dospelá osoba bude nepokojná. Myslite na to!

Najbežnejšia príčina evakuácie detí je požiar. Ak zaregistrujete požiar, okamžite opustite s deťmi ohrozený priestor! Okamžite znamená, že nesmiete strácať ani sekundu!

Deti si zoraďte a v skupine opustite ohrozený priestor, nebežte, deti by popadali a celkový čas evakuácie by sa predĺžil. Dospelá osoba musí byť na začiatku skupiny a na konci, sledujte, či sa nejaké dieťa náhodou neoddelí od skupiny. Ak dospelá osoba je sama, musí evakuáciu detí zvládnuť sama. Hlavne treba dávať pozor, aby nejaké dieťa nezaostalo, alebo nezmenilo trasu evakuácie, mohlo by zostať v ohrozenom priestore! Spočítajte počet det, viď. prvý odstavec.

 

   
<< Predchádzajúca lekcia