Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Evakuácia školy a detí

Kurzy >>  Evakuácia školy a detí

Čo treba pripraviť a ošetriť ?

 • pripraviť evakuačné trasy (interné, externé)
 • mapu ciest - treba presne vedieť, kam smerujú
 • vytvoriť plán budovy (po jednotlivých poschodiach)
 • komunikáciu medzi jednotlivými školskými zariadeniami
 • určiť riziká vo vnútri školy
 • dohodnúť úkryty, miesta zhromaždenia - zhromaždisko, resp. úkryt musí byť bezpečný pre aktuálne riziko a kapacitne vyhovujúce (interné - napr. horizontálna evakuácia, externé)
 • hlavné uzávery vody, plynu a elektrickej energie
 • zoznam dôležitých telefónnych čísel - napr. aj autobusová doprava
 • poznať kapacitu vlastných vozidiel (vozidlá učiteľov a ostatného personálu)
 • určiť úlohy školského personálu
 • krok po kroku skúšať plány riešenia krízových situácií, ošetriť slabé miesta.
   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>