Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Evakuácia školy a detí

Kurzy >>  Evakuácia školy a detí

Osobná zodpovednosť pracovníkov školy pre (úlohy školského personálu)

  • zoznam študentov (denný zoznam)
  • zoznam personálu (denný zoznam)
  • zoznam neprítomných (študentov, učiteľov, ostatného personálu)
  • zoznam exkurzií, výletov, lekárskych prehliadok mimo školy a pod.
    Poznámka : je vhodné každý deň kompletizovať zoznam študentov a personálu do špeciálneho formulára, nakoľko v prípade výnimočnej situácie počas evakuácie stačí zobrať jeden formulár (v inom prípade triedne knihy).
  • aktualizovaný telefónny zoznam pre kontaktovanie rodičov
  • fotografie študentov, učiteľov a ostatného personálu
  • na každom poschodí sú (mali by byť) skrine, ktoré obsahujú - mobilný telefón, vysielačku, batérky, lekárničku a pod. (o umiestnení a vybavení skríň sú informovaní iba učitelia, ktorí od nich majú kľúč).
   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>