Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Mladý záchranár: prevencia kriminality detí a mládeže

Prevencia kriminality >>  Mladý záchranár: prevencia kriminality detí a mládeže

Príhovor

Milé deti, milí žiaci,

dostáva sa Vám do rúk ďalšie pokračovanie vzdelávacieho materiálu zameraného na prevenciu násilia, kriminality a iných ďalších negatívnych spoločenských javov. Kriminalita a iné protispoločenské javy páchané deťmi a mládežou, ako aj páchané na nich samých sa v dnešnej dobe stávajú fenoménom, ktorý vážne znepokojuje spoločnosť a ktorý treba riešiť.

Dnešný moderný svet prináša mnoho pozitív, ale aj veľa negatív. Človek si ľahko zvykne na príjemné veci. Či sa nám to páči alebo nie, prostredie, v ktorom žijeme, ale aj tlač, televízia, rozhlas, internet, počítačové hry prinášajú veľa negatív, ktoré pôsobia na náš život.

Všetky tieto záporné veci, ktoré nás obklopujú, ovplyvňujú naše myslenie, postoje, správanie, pocity a náš hodnotový rebríček. Sú nebezpečné aj tým, že bývajú často skryté. Preto ich nebezpečenstvo a dosah si ani neuvedomujeme.

Zo sveta sa stal obrovský labyrint možností, pokušení, lákadiel a nebezpečných nástrah. Alkohol, drogy, hrubé násilie v médiách a počítačových hrách, neviazaný spôsob života, zvádzajú človeka z mravnej cesty. Na človeka denne dolieha množstvo rôznych informácií a podnetov, ktoré musí vo svojej hlave spracovať, posúdiť a zaujať k nim určitý postoj. Naša psychika má však svoje obmedzenia. Množstvo podnetov často presahuje naše schopnosti spracovať ich tak, aby len v primeranej miere zaťažovali našu psychiku.

Prinášame Vám široké spektrum tém z oblasti prevencie násilia a kriminality od problematiky alkoholizmu, cez problematiku násilia a prejavu agresivity, samovražedného správania, nebezpečného internetu... Súčasne chceme poukázať aj na skutočné hodnoty v živote človeka. Naším cieľom je, aby ste sa po prečítaní jednotlivých tém zamysleli a utvorili si vlastný názor ako správne reagovať vo vybraných situáciách a aby ste zároveň znížili riziko svojho ohrozenia.

Sme presvedčení, že aktuálne číslo preventívno-vzdelávacieho časopisu, ktorý bol vydaný vďaka finančnej podpory Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, Vám pomôže pri hľadaní správnych riešení ako sa brániť a zároveň chrániť pred nechcenou kriminalitou.

Želáme Vám veľa úspechov.

Samuel Hruškovic a spoluautori

   
   ?alšia lekcia >>