Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Mladý záchranár: prevencia kriminality detí a mládeže

Prevencia kriminality >>  Mladý záchranár: prevencia kriminality detí a mládeže

Kybergrooming

KAŽDÝ PIATY ČLOVEK NA INTERNETE SA VYDÁVA ZA NIEKOHO INÉHO...NIKDY NEVIEŠ, KTO JE NA DRUHEJ STRANE!

Odborníci varujú. Nárast počtu duševných porúch na Slovensku je značný. Takmer každý desiaty občan Slovenska trpí nejakou duševnou poruchou a podrobuje sa odbornej liečbe. Doposiaľ ambulantnú starostlivosť vyhľadalo už takmer 400 000 pacientov. Zdroj: www.topky.skSkutočné príbehy:

1. 11-ročné dievča z Ameriky sa po dvoch rokoch stalo úplne psychicky závislé od staršieho muža, ktorý ho nakoniec zneužil.

2. 17-ročná študentka Ashleigh z Anglicka sa stala obeťou kybergroomingu. Cez sociálnu sieť Facebook sa zoznámila so 16-ročným chlapcom. Zistilo sa, že išlo o 32-ročného muža, ktorý ju prostredníctvom Facebooku zmanipuloval. Po dlhšej komunikácii si s ním dohodla osobné stretnutie, ktoré sa jej stalo osudné.

3. 22-ročná Monika z Bánoviec nad Bebravou si dohodla stretnutie prostredníctvom Facebooku s 19-ročným mládencom. Domov sa už nikdy nevrátila.KybergroomingČo je kybergrooming?

Ide o správanie sa osoby – útočníka (zlý alebo psychicky chorý človek), ktorý sa snaží prostredníctvom internetu vyvolať falošnú dôveru, psychicky obeť zmanipulovať a donútiť k osobnému stretnutiu. Útočník je až neskutočne trpezlivý, vynaliezavý, často s vysokým IQ. Je nebezpečný, lebo je zákerný, vie dokonale a dlhodobo skrývať svoju úchylku.

Útočník s obeťou komunikuje najmä prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Twitter, MySpace...), chatu, instant messengery a VoIP (ICQ, Skype...), mobilného telefónu, SMS správ.

Tento druh psychickej manipulácie trvá väčšinou niekoľko mesiacov až niekoľko rokov. Ide o zákerný spôsob, ako zneužiť hlavne detskú dôveru, úprimnú túžbu po priateľstve, intimite a dobrodružstve. Obeťami bývajú zväčša deti a mládež od 11 do 17 rokov. Sú to dievčatá a chlapci, ktorí nemajú veľa kamarátov, majú ťažkosti s nadväzovaním nových priateľstiev, problémy s rodičmi, znížené sebavedomie. Sú ľahkou korisťou pre takéto osoby. Rýchlo a intenzívne sa zamilujú do predstieraného kamaráta a vytvoria si silnú závislosť od útočníka. Útočník môže obeť dohnať až k samovražednému správaniu.

Etapy manipulácie:

1. Príprava kontaktu, vytvorenie falošnej identity

Útočník o sebe v profile uvádza nepravdivé údaje. Môže mať vytvorenú jednu alebo viac identít, ktoré si upravuje podľa potreby (vek, pohlavie, fotografia, záujmy a podobne).

2. Nadviazanie kontaktu s obeťou, postupné prehlbovanie vzťahu

Útočník sa snaží o vzbudenie dôvery a budovanie priateľského vzťahu. Vystupuje ako tajný super kamarát. Vie vždy obeť pochopiť, vyzdvihnúť, pomôcť dobrou radou, predstierať, že má s ňou spoločné záujmy, koníčky, vytvára taký vzťah, aby obeť bola od neho emocionálne závislá. Snaží sa získať osobné informácie od obete: jej meno, záľuby, názov školy, mená rodičov, kde pracujú, okruh kamarátov a známych... Postupne sa snaží znižovať zábrany v oblasti sexuality a do rozhovoru začleňuje obsah tém so sexuálnou problematikou. Pomaly sa obeť stáva závislou od útočníka, ktorý je pre ňu často jediným kamarátom, jediným dôverníkom. Vtedy začína citové vydieranie zo strany útočníka.

3. Príprava na osobné stretnutie

Útočník má dostatok informácií a citlivých vyjadrení od obete. Pokiaľ obeť odmietne osobné stretnutie, vyhráža sa jej a vydiera ju. Obeť mnoho ráz nedokáže vzdorovať a radšej so schôdzkou súhlasí.

4. Osobné stretnutie

Osobné stretnutie s neznámou osobou je vždy životu nebezpečné! Môže dôjsť k únosu, sexuálnemu zneužitiu, zneužitiu obete na detskú prostitúciu alebo na detskú pornografiu, ba i k fyzickému násiliu. Už prvé osobné stretnutie môže skončiť tragicky. Útočník môže nútiť obeť k opakovaným stretnutiam...Chceme Vás upozorniť na nasledovné:

1. Za žiadnych okolností nezverejňujte svoje fotografie na internetových stránkach. Dôvod? Môžete zaujať zlého alebo psychicky chorého človeka a môže to skončiť aj tragicky. S desaťpercentným podielom ľudí s určitou duševnou poruchou je dostatočne zrejmé, aké nebezpečné je nadväzovanie nových kamarátstiev prostredníctvom internetu. Ak oslovíte jednu cudziu osobu cez internet, riziko, že trpí duševnou chorobou je teda desaťpercentné. Štatisticky je to dosť veľká pravdepodobnosť a s tým súvisí aj veľké riziko.

2. Rešpektujte odborné pravidlá a odporúčania, ktoré v súvislosti s bezpečným používaním internetu nájdete na internetových stránkach, napríklad www.bezpecne-online.cz, www.e-bezpeci.cz, www.zodpovedne.sk. Pozorne si ich pozrite! Ak ste sa i napriek tomu dostali do fázy prípravy na osobné stretnutie, naberte odvahu a povedzte to rodičom, učiteľovi alebo inej zodpovednej dospelej osobe, ktorej dôverujete. Nenechajte si to pre seba! Rodičia vás najskôr možno vyhrešia, ale neuberie to na ich láske k vám. Naopak, upevní to vaše vzájomné vzťahy a môže vám to zachrániť život.

3. Nikdy nenadväzujte vzťahy s osobami, ktoré nepoznáte. Buďte v tom nekompromisní. Nedbajte na posmešky, že ste bojazliví, že sa vyhýbate kontaktu s neznámou osobou. Zbytočne neriskujte, život máte len jeden.

4. A úplne na záver. Virtuálne kamarátstva nemajú žiadnu hodnotu, pretože rečami sa kamarátstvo nedá vybudovať. Kamarátstvo sa buduje skutkami. Vážte si skutočných priateľov, pre ktorých sa oplatí žiť.

Článok s názvom „Nebezpečný internet“ si môžete pozrieť aj na www.mladyzachranar.sk v rubrike „Prevencia kriminality“.

   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>