Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
GROUP 4 SECURICOR - DIVÍZIA POŽIARNEJ OCHRANY


Názov a adresa:
G4S Fire Services (SK), s.r.o.
Višňová č. 16
831 01 Bratislava 37
Tel.: +421-2-59425111
Fax: +421-2-54777481

Konateľ a výkonný riaditeľ Divízie požiarnej ochrany:
Ing. Ervín Miština
Tel.: +421 (0)2 59425111
ervin.mistina@sk.g4s.com

Ing. Jozef Lauko
Veliteľ závodného hasičského útvaru
jozef.lauko@g4s.slovnaft.sk

Jozef Rehárik
Vedúci školiaceho strediska
jozef.reharik@sk.g4s.com

Hlavný predmet činnosti divízie požiarnej ochrany:

  • vykonávanie základnej prípravy zamestnancov hasičských jednotiek
  • prevádzkovanie závodných hasičských útvarov
  • organizovanie kurzov, školení, výcviku a seminárov v oblasti predmetov podnikania
  • poradenská činnosť v oblasti požiarnej ochrany
  • vykonávanie kontroly stabilných a polo stabilných hasiacich zariadení
  • kontraly hasiacich prístrojov
  • doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
  • technik požiarnej ochrany
Spoločnosť G4S Fire Services (SK), s.r.o. v súlade s Obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, vedeného pod vložkou číslo 41020/B a Koncesnej listiny zo dňa 29.6.2006 pod sp. č. : OŽP-A/2006/26271-2/CR1, reg č. 110-16093, na vykonávanie koncesovanej živnosti “Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru”, poskytuje hasičské služby v oblasti ochrany pred požiarmi dodávateľským spôsobom týmto zákazníkom:
  1. Slovnaft, a.s., pod názvom ZHÚ G4S Fire Services (SK), s.r.o.
  2. Volkswagen Slovakia, a.s. v Bratislave a v Martine, pod názvom ZHÚ G4S Fire Services (SK), s.r.o.
G4S Fire Services (SK), s.r.o. v súlade s "Oprávnením na vykonávanie odbornej prípravy", zo dňa 18.9.2006, pod číslom 101 vykonáva, ako jedniná komerčná spoločnosť "Základnú prípravu zamestnancov hasičských jednotiek" pre všetky závodné hasičské jednotky v rámci Slovenskej republiky.

G4S Fire Services (SK), s.r.o. je držiteľom STN EN ISO 9001:2000 pre "Prevádzkovanie hasičského útvaru" a "Vykonávanie odbornej prípravy na úseku požiarnej ochrany".Vlastníme rôzne špeciálne hasičské vozidlá a techniku. Zopár fotografií:

Vozový park hasičskej techniky


Mixmatik T 815


Hasiace rameno LA 320 Tatra 815


Kombinovaný hasiaci automobil KPA 3/10 T 813


Ambassador v akcii


Hasenie požiaru horľavých kvapalín


Požiar


Hasenie požiaru


Hasenie požiaru


Nové hasičské autá


Silvani MP 18 000


Technický kontajnerový automobil Rosenbauer na podvozku Mercedes, s hydraulickou rukou


Technický kontajnerový automobil Rosenbauer na podvozku Mercedes, s hydraulickou rukou


Výcvik zameraný na hasenie malých požiarov


Liaz – lôžkový automobil na prevoz pacientov pri hromadných úrazoch


CvičenieZÁCHRANÁRI - ONLINE