Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy

Rád by si sa stal Mladým záchranárom? Postupne navštevuj jednotlivé kurzy a získaš dôležité informácie ako sa správať a pomáhať v krízových a život ohrozujúcich situáciách:

Ďalšie informácie nájdeš na www.rescue.sk