Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Požiarna bezpečnosť - nebezpečie v dome

Kurzy >>  Požiarna bezpečnosť - nebezpečie v dome

Povalový priestor

Požiar v obytnom dome môže vzniknúť pri týchto činnostiach:

Hra so zápalkami a svietenie sviečkou - možnosť vzniku a rozšírenia sa požiaru po horľavých látkach až na drevený krov, nebezpečenstvo vzniku toxických (nedýchateľných) látok s možnosťou zamdletia osôb, ich udusenia a následného uhorenia.

Reakcia detí:

Spontánny únik, ak sa požiarom, alebo dymom neodreže úniková cesta smerom na schodisko. Deti majú vtedy snahu sa skryť do odľahlého kúta a s hrôzou ticho čakať na záchranu.

Návrh riešenia situácie:

Ak sa dá okamžite opustiť priestor a vykrikovať “horí”, hľadať dospelého človeka, hoci aj búchaním na cudzí byt. Najdôležitejšie je informovať dospelých o tom, že v povalovom priestore mohol zostať niekto z kamarátov. Ak sa už nedá opustiť priestor zasiahnutý požiarom, neschovávať sa do skríň, odľahlých kútov, ale práve naopak prejsť k oknu, pokúsiť sa ho otvoriť a volať o pomoc. Ak ste vysoko (napr.: šieste poschodie) a cez okno nepočuť volanie o pomoc, snažiť sa vyhodiť von oknom nejakú hračku, kus odevu a pod. aby došla pomoc. Nezabudnúť na možnosť použitia mobilného telefónu.

Všeobecne k predchádzaniu problému:

Nepoužívať v povalových priestoroch otvorený oheň (zápalky, sviečky, prskavky, petardy a pod.) bez prítomnosti dospelých osôb. Pre osvetlenie povalových priestorov využívať osvetlenie elektrických svietidiel, baterky, ale napr.: aj svietiaci display mobilného telefónu.

Otváranie komínových dvierok – pri otvorení komínových dvierok hrozí, že cez komín môže do povalového priestoru vstupovať dym, ale aj iskry z ohňa z palivového spotrebiča. Následne môže dôjsť k zadymeniu priestoru a priotráveniu hrajúcich sa detí, alebo k vzniku požiaru alebo len k popáleniu od horúceho dymu.

Návrh riešenia situácie:

Komínové dvierka nikdy neotvárať. Ak ich nájdem otvorené, nahlásim túto skutočnosť čo najskôr rodičom, alebo hociktorému dospelému v dome. Ak zistím, že z otvorených komínových dvierok vychádza dym, alebo iskry, opäť neváham a informujem dospelých obyvateľov domu.


   
   ?alšia lekcia >>