Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Odborné školstvo

Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline

Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany Slovenská Ľupča, strediská v Nitre, Limbachu a v Spišskej Novej Vsi

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Technická univerzita vo Zvolene