Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Zdravotnícke zariadenia

Detská fakultná nemocnica Košice

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici

Žilinská poliklinika