Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Ste tu prvý krát?

Ahoj, mladý záchranár!

Ak si stránky Škola mladých záchranárov navštívil po prvý krát, sú nasledujúce riadky a obrázky určené práve Tebe. Prostredníctvom stručných tipov Ti uľahčíme orientáciu na našich stránkach.

Celá Škola mladých záchranárov je rozdelená do 8 častí:

  • Titulná stránka
Stránka, ktorá Ťa privíta a vždy na nej nájdeš dôležité telefónne čísla
a novinky Mladých záchranárov.
  • Ste tu prvý krát?
 
  • Kurzy
V tejto časti sú umiestnené jednotlivé kurzy, prostredníctvom ktorých získaš dôležité informácie ako sa správať a pomáhať v krízových a život ohrozujúcich situáciách.

Máš možnosť vybrať si z viacerých kurzov. Každý kurz pozostáva z viacerých lekcií, praktických ukážok vo forme videí a možnosti otestovania sa.

  • Preskúšajte sa!
V tejto časti môžeš preukázať nadobudnuté záchranárske vedomosti. Môžeš si vybrať Test, ktorý zodpovedá oblasti, ktorú si už preštudoval v rámci Kurzov (napr. Záchrana topiaceho).
  • O projekte

Na tejto stránke nájdeš základné informácie o projekte, o jeho cieľoch a prínosoch.

  • Záchranári on-line

Táto časť Ti umožní navštíviť iné internetové stránky so záchranárskou problematikou, kde môžeš načerpať nové informácie.

  • Partneri

Stránka, na ktorej sa nachádzajú bližšie informácie o partneroch projektu, ktorí umožnili vznik a fungovanie Školy mladých záchranárov.

  • Kontakt
Prostredníctvom Kontaktu môžeš zasielať svoje otázky týkajúce sa
záchranárskej problematiky záchranárovi Samovi. V prípade akýchkoľvek problémov spojených so stránkami Školy mladých záchranárov napíš Tímu Millennium 000.