Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Dve percentá

Vážený partner,

dovoľujeme si Vás osloviť s cieľom získať Vás pre podporu a spoluprácu. Mladý záchranár je občianske združenie, ktorého členovia majú dlhoročné profesionálne skúsenosti v oblasti záchrany a pravidelne sa zúčastňujú záchranných akcií doma aj v zahraničí. Spolupracujeme so všetkými relevantnými inštitúciami a zbormi v tejto oblasti, ako aj s rôznymi humanitárnymi organizáciami. Mladý záchranár je notársky zaregistrovaný ako prijímateľ 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za rok 2019.Formulár k darovaniu 2% - kliknite tu.Ako poukázať 2% ?

Dôležité termíny: do 31.marca 2020

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie a podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30. apríla 2020.

Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:

Ak si podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci):

1. Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ A, potom venujte pozornosť VIII. oddielu s názvom: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.

Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu s názvom: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.

Do príslušných koloniek uveďte:
Sumu 2% z Vašej dane: napr. 30 €
IČO: 42 22 17 14
Právna forma: občianske združenie
Názov: MLADÝ ZÁCHRANÁR
Sídlo: A. Bernoláka 436, 013 03 Varín

2. Vyplnené daňové priznanie za rok 2019 doručte Vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.

Ak ste zamestnaní:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30.apríla 2020 pošlite alebo doručte formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.V mene združenia Vám prajeme veľa úspechov vo Vašej práci a zostávame s úprimným pozdravom

Ing. Samuel Hruškovic
predseda združenia
MLADÝ ZÁCHRANÁR