Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Linky

Participujúce ministerstvá, inštitúcie a organizácie projektu MLADÝ ZÁCHRANÁR:

1. Ministerstvo vnútra SR
2. Ministerstvo zdravotníctva SR
3. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
4. Ministerstvo školstva SR
5. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6. Ministerstvo obrany SR
7. Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike
8. Národné toxikologické informačné centrum: 24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciach 02/5477 4166, 0911 166 066
9. Bezpečnosť cestnej premávky - BECEP
10. Žilinský samosprávny kraj
11. Štátny pedagogický ústav
12. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
13. Výskumný ústav dopravný, a.s.
14. Portál obce.info
15. Záchranný kruh, Česká republika
16. Detská fakultná nemocnica Košice
17. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave
18. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici


Doporučené linky:

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY SR

ZÁCHRANA PRE ŽIVOT

RESCUE REPORT

Sdružení záchranných služeb

Školský informačný portál SchIS

Zorientujte sa v doprave VODIČÁK.sk

Přednemocniční neodkladná péče

TEAM Bery-rescue

PETRŽALSKÉ IHRISKÁ


Spriaznené webstránky:

Stránka Trnava, Prednádražie I-II