Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Prevencia kriminality detí

Kurzy >>  Prevencia kriminality detí

Príhovor

Milé deti, milí žiaci,

asi pred dvoma rokmi som sa dozvedel informáciu, že vo fínskych škôlkach sa deti učia prejaviť svoj cit vzájomným pohladkaním, ktoré je spojené s úsmevom a milým slovom. Táto informácia mňa osobne veľmi potešila. Prečo to robia? Zamyslite sa aj vy nad tým! Pomôžem vám?

Týmto modelom správania sa už najmenšie deti v škôlkach učia prejaviť pozitívne city v živote. Buduje sa v nich vzťah k ľuďom, k prírode a rozvíja sa v nich citlivé vnímanie prostredia. To nie je ale všetko. Učia sa formovať aj vzťahy medzi sebou. Čo myslíte, aké vzťahy? Dobré či zlé, priateľské či nepriateľské? Samozrejme, učia sa byť dobré a priateľské. Je to dôležité. Prečo? Uvažujme spolu.

Dokážu deti, ktoré sa vedia navzájom úprimne každý deň pohladiť a prejaviť tak svoje priateľské pocity, robiť zle? Dokážu takéto deti iným deťom ubližovať, zosmiešňovať ich, okrádať, podvádzať či klamať? Nie, nedokážu. Takéto deti si vzájomne pomáhajú v učení, v športe, spoločne riešia problémy. Nie sú ľahostajné ani k sebe, ani k druhým. Sú jedna silná partia, ktorá vždy drží spolu. Nie je medzi nimi nezdravá rivalita, nesnažia sa za každú cenu vyniknúť, nesúťažia, kto je lepšie oblečený, kto má najnovší mobil, počítač či bicykel. S úsmevom na tvári sa naučia riešiť problémy, pretože v ich srdciach sa vytvoril priestor pre lásku. Dobro v nich víťazí nad zlom, lebo už v škôlke boli k takémuto správaniu vedené.

A teraz otázka do vašich radov. Akými žiakmi chcete byť vy? Nie je krajšie a príjemnejšie vstúpiť ráno do triedy s úsmevom na tvári, pohladiť kamaráta a prejaviť dobrú náladu? Alebo budete už od rána zlí a agresívni? Vaša trieda aj škola bude taká, akú si ju vytvoríte. Pohodová a radostná alebo plná napätia. Myslíte si, že sa to nedá, že to nejde, že to nedokážete? Že nemáte ,,čarovný prútik“ ako v rozprávke?

V každom z nás je takýto ,,čarovný prútik“ ukrytý. Že kde? V našich srdciach a v našej mysli. Treba ho len objaviť, vedieť a chcieť použiť na robenia dobra. Verím, že aj vy chcete využiť svoj rozum a svoje srdce tak, aby ste svojím správaním a konaním prispeli k zmene triedy, školy, svojho okolia a dovolím si tvrdiť, že aj k zmene sveta. Kto chce, ten to dokáže, musí ale vykročiť na cestu dobra.

Milí žiaci, verím vo vás, a preto vám ponúkam „čarovný prútik“. Formou príbehov vám so svojimi priateľmi chcem poradiť, ako máte reagovať v rôznych životných situáciách, v ktorých sa môžete ocitnúť, ktoré môžu ovplyvniť a aj ohroziť váš mladý život. Dúfam, že v tomto časopise nájdete odpovede na mnohé vaše otázky na ceste za dobrom.

Želáme vám šťastnú cestu.
   
   ?alšia lekcia >>