Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Vyhľadávanie stratených a nezvestných osôb - stratený človek v lese

Kurzy >>  Vyhľadávanie stratených a nezvestných osôb - stratený človek v lese

Základné charakteristiky ľudí

Základné charakteristiky ľudí :

 

Stratené dieťa, vek 1 - 3 ročné :

 • neuvedomuje si, že sa stratilo
 • nemá orientačné schopnosti
 • zväčša sa túla po blízkom okolí
 • priťahuje ho náhodná udalosť - kanál ( tunel ), cesta, zviera a pod.
 • obyčajne sa nájde spiace - na ľubovoľnom mieste - pri kameni, pri strome, pod kríkom, pod piknikovým stolom a pod.
 • 57% stratených detí do veku 3 rokov používa chodníky, cestičky, ostatné deti idú mimo chodníkov
 • viac detí sa stratí za dobrého počasia
 
 

Stratené dieťa, vek 3 - 6 ročné :

 • deti majú presný cieľ ( záujem )
 • sú viac mobilné, prejdú viac ako deti do 3 rokov
 • deti priťahujú aj známe veci
 • uvedomujú si, že sa stratili, pokúsia sa vrátiť domov, alebo na miesto, ktoré dobre poznajú
 • keď sú unavené, tak zaspia - hľadajú si útočište - v priehlbine, v bútľavom strome, v jaskyni a pod.
 • uvedomujú si, že s cudzím človekom nemôžu ísť...
 • taktiež vo väčšine prípadov používajú chodníky a cestičky

Deti do 6 rokov vo väčšine prípadov sa nájdu do 2,65 km ( 3 km ) od posledného miesta videnia.

Pri deťoch nad 4 roky vzdialenosť môže byť aj 6 až 8 km a viac!

 
 

Stratené dieťa, vek 6 - 12 ročné :

 • dieťa sa vie orientovať v známom prostredí
 • v cudzom prostredí je zmätené - popletené
 • môže odísť preč zámerne - hnev, vyhnutie sa trestu, upútať na seba pozornosť a pod.
 • skutočný stav situácie si uvedomí väčšinou až keď mu je zima, resp. keď začne byť hladné, alebo keď sa zotmie
 • má podobný strach ako dospelý človek - ale strach dieťa prežíva značne emocionálne - veľmi citlivo vníma strach z osamelosti a vlastnej bezmocnosti
 • orientácia - má viac rozvinuté orientačné schopnosti ako mladšie deti ( záleží na osobných skúsenostiach - je veľký rozdiel, či dieťa vyrastá v meste, alebo na dedine vedľa lesa )
 • časté prípady stratenia v tomto veku sú následkom presťahovania sa do cudzieho prostredia, kde dieťa nemá ešte kamarátov a dostatočne nepozná okolie
 • často neodpovedá na volanie svojho mena - zväčša až tma "prinesie" ochotu akceptovať pomoc - nájdenie
 • 87% využíva cesty, chodníčky
 • 93% stratených detí v tomto veku sa nájde na vzdialenosť 3,2 - 3,5 km ( 4 km ) od posledného miesta videnia, vzdialenosť môže byť aj viac ako 8 km!
 
 

Stratil sa turista :

 • obvykle sa spolieha na chodníky v danej lokalite
 • problémy - ťažký terén, sneh, málo obývaná oblasť - málo frekventovaná cesta, úraz, počasie
 • alebo - únava, pád, dezorientácia
 • použitie skratky, inej cesty - dezorientácia alebo postup nesprávnym smerom – turista sa dostane do nesprávnej lokality (miesta)
 • použitie starej mapy, resp. turista nemá mapu, resp. ani kompas
 • 75% používa cesty, chodníky
 • vplyv počasia - malý rozdiel medzi vplyvom dobrého a zlého počasia, počas ktorého sa turista stratí

Príčiny stratenia sa :

 • 40% dezorientácia
 • 20% nehoda
 • 25 - 30% nesprávne odhadnutie času alebo vzdialenosti

Ďalšie špecifiká :

 • väčšina je v dobrej psychickej a fyzickej kondícii
 • 80% osôb má malé skúsenosti
 • 40% má primerané vybavenie
 • 30% má nedostatočné vybavenie
 • 30% nemá žiadne vybavenie
 • 92% sa pohybuje menej než 24 hodín
 • 30 - 40% ide aj v noci

Príčiny : ľudský faktor, počasie, zlá viditeľnosť ( tma ). Turista môže prejsť vzdialenosť aj viac ako 24km!

 
 

Mentálne retardovaná osoba :

 • akcie a reakcie vo väčšine prípadov má podobné 6 - 12 ročnému dieťaťu
 • vo väčšine prípadov nereaguje na svoje meno
 • vo väčšine prípadov je osoba ukrytá mimo dohľad
 • nevie si sama pomôcť
 • zaujme ju zvuk a pohľad
 
 

Vo všeobecnosti :

 • zberači lesných plodín, hubári, fotografi, sviatoční výletníci a pod.
 • slabo si uvedomujú riziko
 • idú zväčša za dobrého počasia a slabo oblečení
 • vo všeobecnosti sú nepripravení ( fyzicky, výbavou )
 • veľmi ľahko sú dezorientovaní
 • pokusy o nájdenie správneho smeru ich ťažkosti iba zväčší
 • vo väčšine prípadov zostanú na jednom mieste
 • nepoznajú terén
 • nemajú jedlo ( ak, tak iba málo ), to isté platí o vode a výbave
 • 30% má nedostatočnú výbavu
 • 15% nemá žiadnu výbavu

Príčiny stratenia sa :

 • dezorientácia
 • neopatrnosť
 • úmysel

Ďalšie špecifiká :

 • 30 - 50% pokračuje v pochode aj v noci
 • 90% pokračuje v pochode 24 hodín
   
   ?alšia lekcia >>