Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
JEFTA SOS Truck Slovakia
 

JEFTA SOS TRUCK SLOVAKIA, spol. s r.o.
Kopčianska 89
851 01 BRATISLAVA
E-mail: jefta@jefta.sk
tel./fax: +421 2 63 810 323, 63 810 809

NON STOP SOS (LEN PRE SR): 18 900

centrála pre SR a Európu: 0905 712 002, 0905 712 020


Spoločnosť JEFTA SOS Truck Slovakia, spol. s r. o. vykonáva činnosť v oblasti cestnej dopravy v prípadoch porúch a nehôd nákladných vozidiel, kamiónov a autobusov, a to NONSTOP 24 hodín denne. Popri tom zabezpečuje nasledovné služby: odťah resp. prevezenie nepojazdného vozidla, prednostnú opravu v značkových servisoch resp. spojazdnenie vozidla, ochranu a stráženie poškodeného vozidla resp. i nákladu proti krádeži a poškodeniu, núdzové ubytovanie osôb, náhradnú dopravu osôb a nákladu, zapožičanie náhradného vozidla, leteckú prepravu vrtuľníkmi.

Na území Slovenskej republiky túto činnosť vykonáva spoločnosť JEFTA SOS Truck Slovakia na základe zmluvy s Ministerstvom vnútra SR v súčinnosti s jeho zložkami - dopravnou políciou, hasičským a záchranným zborom a zložkami civilnej ochrany, pre ktoré je táto súčinnosť bezplatná. Okrem toho spoločnosť na základe zmlúv úzko spolupracuje so Slovenskou správou ciest, Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, colnými orgánmi SR, spoločnosťami zastupujúcimi renomované automobilové značky ako napr. SCANIA, MERCEDES BENZ, VOLVO, MAN, RENAULT, DAF a iné.

Na medzinárodnej úrovni pôsobí JEFTA SOS Truck Slovakia vďaka dohodám so spoločnosťami SERVICE 24, FALCK EURO SERVICE a DKV. Spoločnosť bola na medzinárodnom poli akceptovaná predovšetkým vďaka vysokokvalifikovanému servisnému personálu a špičkovej kvalite používaných špeciálnych záchranárskych vozidiel. Tieto disponujú, zatiaľ ako jediný subjekt v Slovenskej republike, potrebnými certifikátmi a osvedčeniami pre zásahy v rámci cestnej siete celej Európy.

Technický park spoločnosti JEFTA SOS Truck Slovakia tvoria predovšetkým špeciálne vozidlá SCANIA, TATRA 815 a rad servisných zásahových vozidiel MERCEDES BENZ a ŠKODA.

Špeciálne vozidlá SCANIA, spĺňajúce prísne kritéria normy EURO 3, disponujú vysokovýkonnou a najmodernejšou technikou, ktorá umožňuje kvalifikovanej obsluhe úspešné zvládnutie záchranných prác aj pri tých najťažších nehodách pri minimálnom poškodení zachraňovaného vozidla.

Služby spoločnosti JEFTA SOS Truck Slovakia sú na vysokej odbornej a technickej úrovni. Spoločnosť dbá o pravidelné školenia servisného personálu v zahraničí a o dokonalý technický stav používaných vozidiel. Kvalitou práce personálu a techniky, doplnkovými službami a v neposlednom rade i priaznivými cenami si spoločnosť JEFTA SOS Truck Slovakia získava čoraz väčšiu dôveru a rešpekt a to nielen na slovenských cestách, ale i v zahraničí.

Marián Ürge
konateľ spoločnosti