Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
RESCUE TEAM SLOVAKIA


RESCUE TEAM SLOVAKIA

Vykonáva činnosť:

  • pátranie a vyhľadávanie po nezvestných a stratených osobách
  • živelné pohromy a katastrofy
  • prvá pomoc
Ďalšie ciele:

  • v rámci projektu Škola mladých záchranárov komplexne spracovať obsahovú náplň plánovaných kurzov a lekcií
  • kurzy prvej pomoci
  • vybudovať celoročne prevádzkovaný výcvikový tábor v zmysle rescue pre deti a mládež a dobrovoľných záchranárov

Kontakt:
Ing. Samuel Hruškovic
RESCUE TEAM SLOVAKIA
A. Bernoláka 436, 013 03 Varín, okr. Žilina
Tel.: 0905 569 257
e-mail: rescue@rescue.sk
web: www.rescue.sk , www.zachranari.sk - www.mladyzachranar.sk


ZÁCHRANÁRI - ONLINE