Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Zásady poskytovania prvej pomoci

PRVÁ POMOC >>  Zásady poskytovania prvej pomoci

Na úvod si položíme niekoľko otázok

Prečo mám vedieť ako poskytnúť prvú pomoc?
Je veľmi dôležité, aby si vedel správne poskytnúť prvú pomoc. Ak to dokážeš, môžeš v budúcnosti zachrániť človeku to najcennejšie čo má – jeho zdravie alebo život.

Kedy sa mi môžu moje vedomosti zísť?
Nikdy nevieš, kedy sa ti znalosti v poskytovaní prvej pomoci zídu. Ochorenie alebo úraz sa stávajú práve vtedy, keď to neočakávaš. Môže to byť v škole, pri športe, na výlete, cestou domov ale aj v domácnosti.

Komu môžem pomôcť?
Každému, kto bude na tvoju pomoc odkázaný. Môže to byť učiteľ, spolužiak, rodič, súrodenec ale i úplne neznámy človek. Ochorenie alebo úraz sa môžu prihodiť ktorémukoľvek človeku.

Dokážem to?
Už si urobil prvý krok k tomu, aby si to dokázal. Ak si prezrieš naše stránky a trochu sa nad nimi zamyslíš, získaš potrebné vedomosti. Zistilo sa, že už deti vo veku 14 rokov dokážu plnohodnotne poskytnúť prvú pomoc vrátane resuscitácie a zachrániť tak postihnutému život.

Ako mám používať tieto stránky?
Čítaj ich spolu s rodičmi, učiteľmi alebo kamarátmi, vyskúšaj si postupy na hračke alebo súrodencovi (nepriamu masáž srdca neskúšaj na človeku - stláčaním hrudníka môžeš narušiť činnosť zdravého srdca!). Porozprávaj sa o tom so spolužiakmi, učiteľom, vedúcim krúžku. Aj rodičia ti určite poradia a pomôžu. Ak by si niečomu nerozumel, neboj sa napísať nám. Radi odpovieme na tvoje otázky a poradíme ti.

Zaujali ťa predošlé vety?
Ak áno, vstúp ďalej.

Ako postupovať...

   
   ?alšia lekcia >>