Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Starý spôsob: Nepriama masáž srdca u detí nad 8 rokov a dospelých

PRVÁ POMOC >>  Starý spôsob: Nepriama masáž srdca u detí nad 8 rokov a dospelých

Úvod

Dieťa od ôsmeho roku života je považované za veľké dieťa, preto u nepriamej masáže pri postihnutom nad osem rokov postupujeme ako pri dospelej osobe.

Ak priame poškodenie srdca (srdcový infarkt, úraz elektrickým prúdom) zapríčiní zastavenie krvného obehu, tak najneskôr do 1 minúty nastáva aj zastavenie dýchania.

Zastavenie krvného obehu môže spôsobiť aj zastavené dýchanie alebo nedostatočné dýchanie.

Aby umelé dýchanie bolo účinné, musí biť srdce postihnutého, inak by neprebiehalo okysličovanie krvi v pľúcach postihnutého a okysličená krv by neobiehala telom postihnutého.

Do 3 až 5 minút od zastavenia krvného obehu odumrú mozgové bunky (už dve minúty sú kritické!), preto pri takýchto stavoch treba okamžitá a odborná prvá pomoc.

Pri úkonoch prvej pomoci pri zastavení krvného obehu sa nedá improvizovať! Nepriamu masáž srdca musí človek ovládať v plnom rozsahu a na 100%!

Posúdenie krvného obehu - pri zastavení krvného obehu začneme nepriamu masáž srdca.

Najčastejšie príčiny zastavenia krvného obehu:

  • srdcový infarkt
  • úraz elektrickým prúdom
  • prudké otravy, alergické reakcie

Rozpoznanie zastavenia krvného obehu:

  • laici v praxi nerozpoznávajú zastavenie  krvného obehu pohmatom pulzu, ale usudzujú podľa nasledujúcich príznakov:
  • bezvedomie, rýchla strata vedomia (najvážnejšia príčina bezvedomia je práve zastavenie krvného obehu)
  • zastavenie dýchania
  • nepozorujeme: občasné lapavé dýchanie, kašeľ, pohyb, náznak dýchania
  • modrá farba kože

Hmatanie pulzu je pre laika nespoľahlivé na správne posúdenie krvného obehu a zbytočne odďaluje zahájenie oživovacích postupov.

Cieľ:

  • okamžite musíme začať s resuscitáciou (s oživovaním)
   
   ?alšia lekcia >>