Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Neodkladná resuscitácia pre laickú verejnosť - DETI

PRVÁ POMOC >>  Neodkladná resuscitácia pre laickú verejnosť - DETI

Prvá pomoc v prípade zastavenia srdca a dýchania u detí

Postupy odporúčané pre dospelých môžeme používať aj pri poskytovaní prvej pomoci deťom, ktoré nereagujú a nedýchajú. Nie je rozhodujúce presné určovanie veku dieťaťa. Pokiaľ sa záchranca domnieva, že ide o dieťa, postupuje podľa pravidiel pre resuscitáciu dieťaťa.

Je len zopár rozdielov oproti resuscitácii dospelých:
  1. resuscitáciu u detí zahajujeme 5 úvodnými vdychmi ešte pred masážou srdca
  2. ak je záchranca sám, dieťa pred privolaním pomoci najprv 1 minútu resuscituje
  3. hrudník počas masáže srdca stláčame do hĺbky zodpovedajúcej približne 1/3 jeho hrúbky
Technika masáže srdca u detí do 1 roka:
1 záchranca: dvoma prstami
2 záchrancovia: dvoma palcami

Technika masáže srdca u detí nad 1 rok:
používame jednu alebo dve ruky tak, aby sme dosiahli potrebnú hĺbku stlačenia