Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Vdýchnutie cudzieho telesa

PRVÁ POMOC >>  Vdýchnutie cudzieho telesa

Vdýchnutie cudzieho telesa vedie k upchatiu dýchacích cest a k uduseniu. Závažnosť stavu je vyjadrená veľkosťou telesa (úplná či neúplné upchatie dýchacích ciest) a poruchou vedomia.

Postup je odlišný podľa toho či sa jedná o úplné alebo neúplné upchatie dýchacích ciest a podľa toho či je postihnutý pri vedomí a ešte spolupracujúci, alebo práve stratil vedomie, alebo bol v bezvedomí nájdený.

Neúplné upchatie dýchacích ciest vedie k dušnosti k slabému prúdu vydychovaného vzduchu, kŕčovitému dráždivému kašľu, môžu byť fialové pery (cyanóza) tichý chrpľavý alebo pískavý hlas.

Pri úplnom upchatí môžu byť zreteľné pohyby hrudníku, vťahovanie hrtanu na krku. Postihnutý však nevydá žiaden zvuk, necítiť prúd vzduchu, pokusy o kašeľ sú neúčinné. Úvodom sa často postihnutý chytí za krk, rýchlo začne byť nekľudný, ofialovejú pery, následne bezvedomie a smrť udusením.

Postihnutého pri vedomí vyzývame ku kašľu v miernom predklone, môžeme použiť 5 úderov medzi lopatky (opakovať), zavolať 155 alebo 112.

Pri závažnejšom stave (nespolupracuje alebo má poruchu vedomia) alebo neúspechu predošlých opatrení použijeme tzv.Heimlichov manéver. Tento manéver však má riziko komplikácií, je nevhodný u malých detí, výrazne tučných osôb a tehotných žien.

Heimlichov manéver: Pacient pri vedomí stojí alebo sedí. Objímeme ho zozadu, priložíme zatvorenú päsť jednej ruky na oblasť centrálneho nadbruška a druhá ruka objíme prvú ruku. Postihnutého ľahko predkloníme, ten otvorí ústa a vykonáme rázny úder smerom dovnútra a hore. Opakujeme najmenej 5 x do vypudenia cudzieho telesa.

Pacient, ktorý upadol už do bezvedomia v priebehu neúspešných pokusov necháme na zemi. Kľakneme si pozdĺž oboch stehien tvárou k jeho hlave vykonáme podobný manéver oboma rukami smerom hore a do hrudníku. Pokus môžeme opakovať 5x, v prípade neúspechu zahájime KPR.

Energické stlačenie dolnej tretiny hrudníku a úder medzi lopatky vykonáme u obéznych osôb a tehotných žien. Cieľom je náhle zvýšenie tlaku v hrudníku a dýchacích cestách, ktoré napomôže vypudeniu cudzieho telesa. Opakovane je vhodná kontrola dutiny ústnej pohľadom a prstom, či nie je možné cudzie teleso vybrať. Vytretie dutiny ústnej palcom je vhodné u pacientov v bezvedomí a bez kŕčov a u detí starších než 1 rok! Môžeme striedať Heimlichov manéver 5x a 5x úder medzi lopatky. Pri neúspechu a bezvedomí vystriedať za KPR (kardiopulmonálnu resuscitáciu) pričom opakovane kontrolujeme obsah dutiny ústnej, nakoľko nepriama masáž môže napomôcť vypudeniu cudzieho telesa do DU.

U detí sa aspirácia cudzieho telesa rieši podobne ako u dospelých, Heimlichov manéver nie je vhodný, vhodné sú energické údery medzi lopatky alebo stlačenie dolnej polovice hrudníku. Poloha dieťaťa záleží od veku, u najmenších detí ( asi do 1 roku) si ich ukladáme na predlaktie tvárou dolu a použijeme opakované údery medzi lopatky.

Zhrnutie: Aspirácia cudzieho telesa je závažná komplikácia, ktorá na podklade udusenia vedie pomerne rýchlo k smrti. Akonáhle postihnutý stratí vedomie a dýchacie pohyby nevedú k výmene plynov, je závažnosť kritická a priebeh rýchly (do asi 3 min. zomiera). Rovako ako včasné zavolanie na tiesňové čísla 155 alebo 112 je laická pomoc postihnutému nevyhnutná. V krátkej dobe do vzniku bezvedomia použijeme opakovane (5x) Heimlichov manéver, ktorý striedame s úderom medzi lopatky. Po vzniku bezvedomia sa môžeme pokúsiť stlačiť dolnú tretinu hrudného koša 5x, a zahájime KPR, pričom opakovane kontrolujeme DU, či nie je cudzie teleso vypudené nepriamou masážou do DU a či ho nie je možné odstrániť vytretím dutiny ústnej, pacient však nesmie mať kŕče a dáme pozor, aby sme manipuláciou v DU cudzie teleso nezatlačili hlbšie do DU.