Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Ako zavolať záchrannú zdravotnú službu

PRVÁ POMOC >>  Ako zavolať záchrannú zdravotnú službu

Záchrannú zdravotnú službu potrebujeme pri stavoch, ktoré ohrozujú zdravie alebo život, a bez rýchleho ošetrenia vedú k prehlbovaniu poškodenia zdravia človeka - ako sú napríklad:
 • dopravné nehody,
 • zlomeniny velkých kostí,
 • pánve,
 • chrbtice,
 • bezvedomie,
 • bolesti pri srdci,
 • celotelové kŕčové stavy ( u dospelých epileptický záchvat - u detí kŕče pri vysokých teplotách),
 • príznaky mozgovej porážky ako je ochrnutie alebo náhle vzniklé úporné vracanie spolu so závraťami,
 • popáleniny,
 • dusenie sa,
 • astmatický záchvat ...
Tieto stavy majú 2 spoločné znaky:
1. jedná sa o náhly vznik
2. ide o ťažké poškodenie zdravia

Nie je určená na riešenie zdĺhavých zdravotných problémov ako sú niekoľkodňové teploty, kašel, dlhodobé bolesti, malé úrazy (porezania, odreniny...).

Tu je na mieste ošetrenie praktickým lekárom jednak preto, lebo pozná zdravotný stav pacienta, vie aké lieky užíva, ako reaguje na liečbu, ktorú mu už možno viackrát menil a skúšal rôzne kombinácie liekov a tiež preto, lebo ošetrenie nie je nutné okamžité, ale počká pár hodín bez väčšej ujmy na zdraví.

Veľa ľudí si pletie úlohu záchrannej služby. Jej úlohou je byť k dispozícii čím skôr pri súrnych prípadoch (viď vyššie).

Jej úlohou je riešiť okamžitý liečebný zásah, ktorý:
 • buď postačí na to, aby pacient ostal doma a na druhý deň ho doriešil jeho praktický lekár
 • alebo je nutná ďalšia liečba v nemocnici a pacienta prevezú k ďalšiemu riešeniu do nemocnice

Nerieši dlhodobú liečbu – to znamená, že ak si napr. zavolám záchranku, lebo ma bolí niekoľko dní hlava a mám vysoký krvný tlak, tak pacient bude ošetrený, dostane injekciu, upravíme mu tlak (s účinkom asi tak na 6 -24 hodín), ale aby sa na vysoký tlak liečil treba brať lieky pravidelne, kontrolovať ho, a na to musí ísť k svojmu praktickému lekárovi !

Požiadavka na záchrannú zdravotnú službu sa realizuje na tiesňovú linku 155, alebo 112.

Je vhodnejšie zatiaľ volať na linku 155 – táto je vždy v regionálnom dispečingu tu dostatnete a základné usmernenie ohľadne prvej pomoci.

Tiesňová linka 112 je umiestnená v krajských koordinačných centrách, t.j. požiadavku na výjazd Vám preberie koordinátor napríklad v Trenčíne, alebo Žiline (podľa toho z územia ktorého kraja telefonujete) a trvá dlhšie, kým sa informácia o výjazde dostatne až k osádke záchrannej služby.

Pri požiadavke na záchrannú zdravotnú službu sa nechajte viesť dispečerom záchrannej služby – tento sa vás opýta na najpotrebnejšie údaje.

Všetky hovory na tiesňových linkách sú nahrávané a archivované.

Nezneužívajte tiesňovú linku – môžu ju potrebovať aj iní!

Vždy povedzte kto volá a odkiaľ volá. Anonymné požiadavky sa považujú za nemierny žart a zneužitie. Na ilustráciu, priemerne denne je asi 80 telefonátov na tiesňovú linku 155, z ktorých opodstatnených na výjazd záchrannej služby je asi 10.

Povedzte údaje o pacientovom stave a informácia na čo sa lieči, či je pri vedomí, ak je v bezvedomí či dýcha, na aké obtiaže sa sťažuje, kde má bolesti, poranenie atď.

Najlepšie je keď volá sám pacient, alebo niekto kto je pri ňom, kto ho vidí a môže aspoň orientačne popísať jeho stav, a poskytnúť prvú pomoc.

Čo sa týka prvej pomoci, túto je povinný zo zákona poskytnúť každý, aj človek bez zdravotníckeho vzdelania. Zavolaním záchranky si nikto túto povinnosť nesplnil – iba začal spĺňať! Pri prvej pomoci sa nechajte viesť radami dispečera záchrannej služby.

Ďalší potrebný údaj je aspoň orientačný vek pacienta a meno. V našej databáze ošetrených pacientov sú často opakovane ošetrovaní tí istí pacienti, a osádka už pred príchodom na miesto môže byť pripravená na zásah s potrebnými pomôckami, ktoré si bežne zo sanitky neberieme – šetríte týmto nielen náš čas, ale hlavne čas, za ktorý dostatne pacient potrebnú pomoc.

Ďalší veľmi potrebný údaj, je miesto kde sa pacient nachádza, hlavne orientačné body v okolí (pri ktorej odbočke zabočiť, ako ďaleko od križovatky, od obchodu, mostu...), v prípade zložitého prístupu ve vhodné, aby niekto čakal na dobre viditelnom mieste – a hlavne aby aj zakýval, nie stál nehybne vedľa cesty.

Ak máte pri dome vo dvore psa - treba ho zatvoriť, zdravotníci aj keď chcú pomôcť - pes to nepozná, pre psa sú to cudzí ľudia a zdravotníci sa k chorému nedostanú.

Dodržaním uvedených pokynov prispejete k rýchlejšej a účinnejšej dostupnosti zdravotníkov, ktorí po príchode k pacientovi sa mu budú snažiť pomôcť.