Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

ZLOMENINY

PRVÁ POMOC >>  ZLOMENINY

Príznaky zlomenín

  • prenikavá bolesť, mierny pohyb spôsobuje silnú bolesť
  • citlivosť v mieste zlomeniny už pri miernom tlaku
  • zmena tvaru: zohnutie, skrátenie, pokrivenie alebo skrútenie končatiny – končatina je vytočená viac, ako je to možné pri neporušenej končatine
  • poruchy pohyblivosti poranenej končatiny - môže dôjsť k úplnej strate pohyblivosti poranenej končatiny
  • opuch a krvný výron v mieste zlomeniny – krvný výron sa vyvíja postupne
  • príznaky šoku - najmä pri zlomeninách dlhých kostí na dolných končatinách a zlomeninách panvy
  • porušená koža pri otvorených zlomeninách – rana krváca, z rany môžu vyčnievať úlomky kostí, otvorenej zlomeniny sa nedotýkame
   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>