Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

ZLOMENINY

PRVÁ POMOC >>  ZLOMENINY

Zlomeniny tváre

Zlomeniny tváre – poranenia tvárovej časti hlavy a ústnej dutiny:

 • zlomeniny lícnych kostí a nosa
 • zlomeniny dolnej čeluste
 • poranenia ústnej dutiny

Pri týchto zlomeninách musíme predpokladať poranenie krčnej chrbtice! Priechodnosť dýchacích ciest, ak to zranenie tváre postihnutého dovoľuje, realizujeme trojitým manévrom. Nie záklonom hlavy!

Zlomeniny tváre najčastejšie vznikajú pri pádoch z väčšej výšky a pri autonehodách. Závažné zlomeniny tváre môžu človeka zmeniť na nepoznanie. Musíme byť na to psychicky pripravení.

Príznaky:

 • bolesť v oblasti tváre
 • pri zlomenine dolnej čeluste postihnutý má ťažkosti pri rozprávaní, prehĺtaní a pohybe sánkou, pohmatom môžno zistiť nepravidelnosť na dolnej čeluste
 • opuch, krvné podliatiny v oblasti tváre – modriny na tvári nikdy nepodceňujeme, pretože vnútorné poranenia môžu byť závažné
 • deformácia časti tváre pri závažných zlomeninách tváre
 • vybité zuby
 • problémy s dýchaním
 • krvácanie z nosa alebo úst, v prípade poranenia mozgu krvácanie z uší (poruchy vedomia, bezvedomie)
 • napínanie na vracanie
 • príznaky šoku

Pre postihnutého najväčšie riziko predstavuje zapchatie horných dýchacích ciest krvou, slinami, sekrétmi, zlomenými alebo vybitými zubami. Opuch poranených mäkkých tkanív v oblasti ústnej dutiny a hltana môže značne obmedziť priechodnosť horných dýchacích ciest.

Prvá pomoc:

 • zabezpečíme priechodnosť dýchacích ciest: vyčistenie ústnej dutiny, trojitý manéver
 • skontrolujeme činnosť srdca
 • vyšetríme tvár, lebku a krk
 • zabezpečíme okamžité privolanie RZP
 • ak hrozí šok, aplikujeme protišokové opatrenia
 • prikladáme studené obklady na poranené miesta tváre, čím zmiernime bolesť a zamedzíme vzniku opuchu a modrín
 • ak poloha postihnutej osoby, ktorá je v bezvedomí neumožňuje uvoľnenie dýchacích ciest ani trojitým manévrom, postihnutú osobu uložíme do stabilizovanej polohy na boku. Na tento manéver potrebujeme minimálne dve ďalšie osoby, najlepšie však päť ďalších osôb. Zdravá časť tváre je na vrchu. Pod hlavu postihnutej osoby vložíme mäkkú tkaninu (napr. zložený froté uterák, zloženú flanelovú košelu alebo tričko, vankúš) o primeranej výške, aby hlava bola stabilizovaná a v neutrálnej polohe. Pod hlavu nevkladáme ruku postihnutej osoby, ako pri bežnej stabilizovanej polohy na boku
 • neustále sledujeme zdravotný stav postihnutej osoby
 • v prípade zástavy dýchania alebo srdca, začneme s resuscitáciou
 • odtrhnuté alebo odrezané časti mäkkých tkanív, ako napr. časti jazyka, nosa, ucha a pod., sterilne zabalíme (ak nie je k dispozícii sterilný materiál, tak použijeme najčistejšiu tkaninu, napr. čistú vreckovku) a uložíme do igelitového vrecka a vždy posielame s postihnutým na ošetrenie. Pri hromadnej nehode, ak sa dá, treba odtrhnuté alebo odrezané časti mäkkých tkanív označiť, ktorej osobe patria a čas, kedy došlo k poraneniu. Tieto poranenia zvyčajne silno krvácajú a postihnutým hrozí šok. Silno krvácajúce rany stláčame rukou cez tlakový vankúšik tlakového obväzu.

Zlomeniny dolnej čeluste:

Prvá pomoc:

 • viď. predchádzajúce body prvej pomoci plus:
 • skontrolujeme ústnu dutinu: prípadné zlomené alebo vybité zuby postihnutá osoba povypľúva do čistej vreckovky. Zuby zabalíme a posielame ich s postihnutou osobou na odborné ošetrenie.
 • postihnutej osobe dáme do ruky mäkkú tkaninu, ktorou si bude poranenú sánku podopierať
 • postihnutú osobu umiestníme do polohy posediačky s hlboko predklonenou hlavou: v tejto polohe prípadné výlučky budú vytekať z úst, resp. postihnutá osoba výlučky vypľúva alebo vykašliava

Nenaprávame a nefixujeme zlomeniny čeluste a sánky!

Rany v oblasti dolnej časti tváre alebo dolnú čelusť neobväzujeme, ak postihnutá osoba má problémy s dýchaním, napína ju na vracanie alebo vracia.

   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>