Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

ZLOMENINY

PRVÁ POMOC >>  ZLOMENINY

Zlomenina kľúčnej kosti

Zlomenina kľúčnej kosti vzniká najmä pri páde na vystretú hornú končatinu, napr. pri páde z bicykla na vystretú ruku.

Príznaky:

  • postihnutý si môže podopierať lakeť na strane zlomenej kľúčnej kosti (uvoľnením svalov sa zmierni bolesť), hlavu má naklonenú v smere poranenej ruky
  • hmatateľný výčnelok v mieste zlomeniny kľúčnej kosti
  • bolesť pri pohybe v pleci, resp. rukou
  • plece na strane zlomenej kľúčnej kosti je znížené a mierne otočené dopredu
  • opuch v oblasti pleca

Prvá pomoc:

  • ošetrenie zrealizujeme v polohe posediačky
  • pri ošetrení postupujeme podobne ako pri znehybnení hornej končatiny s trojrohými šatkami s tým rozdielom, že dlaň leží na hrudnej kosti
  • transport postihnutého na odborné ošetrenie
   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>