Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

ZLOMENINY

PRVÁ POMOC >>  ZLOMENINY

Poranenie ruky a prstov

Typy poranení ruky a prstov:

 • zlomeniny: zatvorené, otvorené
 • vykĺbenie prstov
 • podvrtnutie prstov

Príčiny:

 • pád na ruku, napr. z bicykla, pri lyžovaní, pri jazde na koliečkových korčuliach a pod.
 • účinok priamej sily: úder päsťou, pád ťažšieho predmetu na ruku alebo prsty a pod.

Príznaky:

 • bolesť v mieste poranenia alebo zlomeniny
 • prenikavá bolesť pri pokuse o pohyb s poranenou rukou alebo prstami
 • citlivosť na dotyk
 • opuch a podliatina v mieste zlomeniny
 • pri otvorenej zlomenine rana krváca
 • postihnutá osoba si zdravou rukou podopiera poranenú ruku

Prvá pomoc:

 • poranenú osobu posadíme
 • preventívne z poranenej ruky odstránime všetky prstene kvôli opuchu. Prstene dávame dole opatrne.
 • ošetrenie otvorenej zlomeniny, viď. téma ošetrenie otvorenej zlomeniny
 • poranenú ruku zdvihneme, aby sme zmenšili opuch. Postihnutá osoba, ak to zdravotný stav umožňuje, si môže podopierať poranenú ruku v zdvihnutej polohe. Pridŕža si ju v lakti.
 • zranenú ruku obalíme mäkkým materiálom, napr. buničitou vatou
 • poranenú ruku dáme do závesu. Na fixáciu ruky k hrudníku použijeme trojrohú šatku.
 • zabezpečíme prevoz do nemocnice na odborné ošetrenie
   
<< Predchádzajúca lekcia