Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

ZLOMENINY

PRVÁ POMOC >>  ZLOMENINY

Prvá pomoc pri zlomeninách

Prvá pomoc pri zlomeninách - znehybníme zlomeniny a zabezpečíme prevoz do nemocnice:

  • ošetrenie treba prevádzať mimoriadne šetrne, nakoľko postihnutému by sme spôsobili veľké bolesti: zväčšili by sme riziko šoku, úlomky kostí by mohli ešte viac poškodiť okolité tkanivo a vnútorné krvácanie by sa zväčšilo
  • ošetrenie zlomenín podľa možnosti vykonávame na mieste úrazu
  • zatvorené zlomeniny ošetrujeme cez odev
  • ak presakuje krv v mieste zlomeniny cez odev, podľa všetkého sa bude jednať o otvorenú zlomeninu, ktorú musíme ošetriť, a preto ranu treba sprístupniť - odev rozstrihneme, rozrežeme, poprípade roztrhneme. Pri použití ostrých nožníc alebo noža treba byť opatrný, aby sme nespôsobili ďalšie zranenie postihnutému a ani sebe.

Ak musíme postihnutého odsunúť, napr. hrozí výbuch havarovaného vozidla, úraz sa stal na ceste a ešte nie je zastavená premávka – najväčšie riziko je za zníženej viditeľnosti a v neprehľadných úsekoch, hrozí zrútenie sa poškodenej budovy a pod., tak musíme zlomeninu dostatočne podoprieť. K tomuto úkonu často treba väčší počet záchrancov – zlomeninu na viacerých miestach šetrne podopierame. Najskúsenejší záchranca riadi odsun. Postihnutého premiestňujeme veľmi opatrne.

Pokiaľ sa jedná o zlomeniny dolných končatín a chrbtice, je vhodné postihnutého odsunúť pri väčšej vzdialenosti na improvizovaných nosidlách: široká doska, dvere a pod. Pri poranení chrbtice nepodkladáme hlavu. Zraneného na nosidlách fixujeme, taktiež fixujeme hlavu, najmä ak predpokladáme poškodenie krčnej chrbtice.

  • pri zlomeninách horných končatín ošetrujeme postihnutého v sede
  • pri zlomeninách dolných končatín ošetrujeme postihnutého v polohe v ľahu na chrbte
  • pri zlomeninách rebier ošetrujeme postihnutého v polosede: postihnutý zaujme pohodlnú polohu v miernom predklone v sede
  • znehybnenie zlomenín - použijeme dlahy. Môžeme použiť aj improvizované dlahy: lyžiarske palice, lyže, rovné haluze – tvrdé materiály omotáme tkaninou tak, aby netlačili postihnutého po ich priložení na poranenú časť tela, trojrohé šatky, stočené hrubšie a dlhšie tkaniny a pod.
  • postihnutého chránime pred podchladením
  • niektoré zlomeniny vyžadujú operáciu pri celkovej anestézii, preto postihnutému nepodávame tekutiny a jedlo. Navlhčenou handričkou, napr. čistou vreckovkou, vo vode postihnutému môžeme ovlažovať pery.
   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>